OK coaching,
ofwel ontspannenvoordeklas.nl biedt o.a.:

 • coaching in verbetertrajecten, deskundigheidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling.
 • beeldcoaching voor zelfreflectie en zelfvertrouwen, verdiepen en versterken van persoonlijke kwaliteiten.
 • coaching -on-the-job bij moeilijkheden op de werkvloer.
 • intervisie/supervisie in kleine groepen.

 


OK training,
ofwel ontspannenvoordeklas.nl biedt o.a.:

 • trainingen voor onderwijsgevenden t.a.v. pedagogisch klimaat, contact en communicatie, gedrag, niewe vaardigheden t.a.v. feedback geven en vragen stellen, gesprekken voeren met leerlingen/ouders, mentorschap.
 • trainingen voor leidinggevenden t.a.v. coachend leiding geven, efficiënt lesbezoeken afleggen, motiverende gespreksvoering.
 • workshops over diverse onderwerpen.
 • informatie bijeenkomsten voor ouders en OOP-ers.
 • werken met beelden. (o.a. voor gezinsbegeleiders, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, leidinggevenden).

 

OK coaching, ofwel Ontspannenvoordeklas.nl  heeft als doelgroepen:

 • onderwijsgevenden
 • hun leidinggevenden
 • pedagogisch medewerkers
 • hun leidinggevenden
 • OOP-ers
 • ouders

Dat kan zijn in:

 • PO
 • VO
 • SO
 • MBO
 • HBO
 • Kindercentra
 • BSO

 

collage aanbod