foto Andrea

Wil je even kennis maken?

Klik  hier en bekijk de filmpjes.

Achtergrond:

 • leerkracht PO
 • docent HBO
 • ambulant begeleider PO/ VO; begeleider passend onderwijs
 • coach en trainer beroepsopvoeders 0-21: VVE-coach
 • logopedist en gezinsbegeleider
 • gecertificeerd beeldcoach en opleider VHT/VIB
 • Video coach/ trainer docenten en leerkrachten
 • gecertificeerd mediator
 • Stress coach

Impressie van ervaringen:

 • Meewerkend coach bij wetenschappelijke onderzoeken van consortia van Erasmus Universiteit, Yulius, Hogeschool Rotterdam, In Holland naar:
 • Nieuwe vormen van onderwijsbegeleiding, zoals Synchroon beeld coachen, coachen on the job, en Multimethod coaching t.b.v. passend onderwijs
 • Coaching van leraren PO en VO; met en zonder beelden; met en zonder oortje
 • Begeleiding studenten HO (supervisie, intervisie)
 • Coaching van pedagogisch medewerkers BSO en kindercentra in het kader van invoeren van VVE
 • Training van directeuren onderwijs, gezinsbegeleiders, train de trainer coaching, lesbezoeken e.d
 • Training en workshops over diverse pedagogische of didactische onderwerpen en/of persoonlijke ontwikkeling, communicatie en contact
 • Training en groepsintervisie gezinsbegeleiders

Opleidingen t.b.v. coaching en begeleiding:

 • Coaching op de Interactie Academie in Antwerpen
 • Enkele modules bij Atma Amersfoort: buiten coachen en coachen met symbolen
 • Training “coachen vanuit kracht” van Fred Korthagen
 • Opleiding didactisch coachen en synchroon beeldcoachen bij Faber en Voerman
 • Opleider videotrainer bij AIT
 • Opleiding “Anders kijken” van J. Heijkoop
 • Kennismaking met de methode Marte Meo.
 • Opleiding mediator
 • Opleiding Stress coach

 

Ik zie leren als een “never ending process” . Ik blijf zelf ook voortdurend actief leren door cursussen en bijscholingen te volgen en ik blijf nauw betrokken bij  de werkvloer door te werken met leraren en pedagogisch medewerkers.

Inspiratie
Wat mij vooral inspireert, zijn de kernkwaliteiten van de positieve psychologie o.a van Seligman en Csikszentmihalyi.

Wat mij daarin zo raakt, is de gedachte aan het potentieel dat iedereen in zich heeft, maar dat vaak onzichtbaar is of onzichtbaar is geraakt. In mensen, volwassenen en kinderen, schuilt zoveel kracht, kwaliteit….helaas wordt dit veel te weinig gezien, noch door de persoon zelf, noch door zijn omgeving.

Missie

Mijn missie is om daar waar ik kan en de kans krijg, te helpen dit potentieel weer bloot te leggen, aan te boren.
En wat er dan gebeurt….
Mensen gaan weer vervulling en voldoening ervaren, komen in hun kracht, gaan weer stralen en ervaren gezondheid en welzijn.

Ze kunnen en willen weer optimaal functioneren!

 

Ik maak zichtbaar wat (nog) onzichtbaar is in communicatie en contact. Niet voor niks hoor ik dan ook vaak van leraren of pedagogisch medewerkers die een training/coachtraject hebben gevolgd:  

Wat een eyeopener!